Salgs og leveringsbetingelser

Gjelder ved kjøp av varer hos Firmagaver as

Vi leverer varer til firmaer B2B i Norge og Utland.

Ved Privat kjøp:
Vi har en minsteordre på kr. 1000,- pr. produkt eks. mva. og frakt.
Ved kjøp av varer privat, forhånd faktureres varer og frakt,

Firmagaver as har eiendomsretten til leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av evt. renter og omkostninger er betalt i sin helhet, i.h.t. pantelovens § 3-14 til 3-22.

For profilprodukter tas det forbehold om levering og fakturering av +/- 10 %.

Ved logomerking av varer ligger ansvaret på kunde for å levere eventuelle filer/materiell raskest mulig til Firmagaver as. Eventuelt forsinket levering av slikt materiell vil forsinke leveringsdato tilsvarende.

Det forutsettes at kunde innehar de nødvendige rettigheter til design, logoer, bilder etc. i forbindelse med trykk.

Ansvar for eventuelle brudd på immaterielle rettigheter o.l. tilfaller kunde i sin helhet.

Design og materiell
fremstilt av Firmagaver as for kunde reguleres av Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk), og er å anse som Firmagaver as sin eiendom. Firmagaver as forbeholder seg retten til å benytte materiell og kundens navn i forbindelse med egen profilering.

Ved mislighold av betalingsbetingelsene beregnes morarenter på 10,75 % p.a. etter forfall. Kostnader relatert returer og eventuelle nye utsendelser grunnet feil leveringsadresse eller uavhentede varer på mottakersted, belastes kunde i sin helhet.

Returer: uåpnet varer uten trykk tas i mot i retur innen 7 dager, retur kostnader som frakt, ompakking, innlegging på lager belastes kunde.